Gezondheid.

In deze rubriek verschijnen regelmatig artikelen over gezondheid en hoe deze te beschermen,  te verbeteren en terug te winnen. Het gaat dan vooral om lastige problemen, waar de medische wetenschap in feite vaak niet meer kan doen dan het terugdringen van de symptomen en het leven ‘draagbaar’ te maken. Te denken valt aan migraine, veel allergieën,  hartklachten en problemen met de bloedsomloop,  allerlei bacteriële en virale ziekten,  maar ook aan levensbedreigende aandoeningen zoals kanker.
Deze artikelen hebben niet alleen als doel onze lezers bekend te maken met andere behandelingsmethoden, maar vooral ook op de waarde die deze methoden hebben  wanneer u zelf met dergelijke problemen moet worstelen.

De meeste van deze artikelen verschijnen onder het inspirerende en toeziende oog van ir Jan Ramakers, klinisch biochemicus, die  zijn - in de loop der jaren verkregen praktische inzichten over hoe je bovengenoemde aandoeningen werkelijk kunt behandelen - op zijn eigen manier bekend wil maken om de lijdende mens daarmee daadwerkelijk bij te staan. Als belangrijke stafmedewerker van een groot landelijk ziekenhuis heeft Jan kennis opgedaan op het gebied van bio-chemische processen in ons lichaam, zodat hij door zijn (technisch georiënteerde) bio-chemische opleiding instaat is de gebruikelijke gedachtegang binnen de geneeskunde omtrent de te volgen route naar genezing te bekritiseren. Jan is nu gepensioneerd en heeft thans de gelegenheid om zijn inzichten aan belangstellende patiënten over te dragen. Het gaat hem er dan om de juiste route te bepalen die zoveel als mogelijk is naar werkelijke genezing kan leiden. Daarbij wordt ook gekeken naar bijwerkingen en is het streven deze te minimaliseren dan wel geheel  te vermijden door zoveel mogelijke toepassing van natuurlijke middelen. 

Jan heeft deze kennis en ervaring onder andere op getekend in zijn boek: Oorzaak en Therapie in de Geneeskunde uitgegeven door Boekenbent (2011 / ISBN 978-90-8570-913-8 / paperback / 120 pagina’s A4 formaat)

Hierin schrijft hij onder andere:

Symptomen behandelen bij chronische aandoeningen verzwakt de gezondheid en ondermijnt de constitutie. Het aantal patiënten met chronische aandoeningen neemt bovendien schrikbarend snel toe. Zij gebruiken hiervoor dagelijks vaak vele medicamenten, zelfs tegen bijwerkingen van bijwerkingen. 
De geneeskunde botst op tegen een muur van symptomatisch behandelen. Vooral in het derde trimester van het leven doemen hierdoor levensgrote problemen op, en kan de geneeskunde uiteindelijk geen hulp meer bieden; kosten worden bepalend voor leven en dood. De geneeskunde laat hier wellicht ongewild de val van het symptoom gerichte Galeense denken dichtklappen. 

De Levensboom prijst zich gelukkig een goede en intensieve relatie met ir Jan Ramakers te hebben. 
In onze gezondheidsrubriek verschijnen regelmatig artikelen over oorzaak van ziekten en behandelingen die tot herstel en verbetering van uw gezondheid dienstig kunnen zijn. Ook vindt u periodiek informatie over gezondheid verbeterende voeding en voedingssupplementen   

Lees onze gezondheidsartikelen ( pdf bestand )


 

 

Home
Cursussen
Meditatie
Persoonlijke begeleiding
& Coaching
(Gezondheid)
Wat kan ik meer bieden
Contact