Persoonlijke begeleiding & Coaching

Als oprichter van de Levensboom, Centrum voor Meditatie en Westerse Mystiek word ik - in vele jaren dat ik bezig geweest ben met de meditatielessen - voortdurend geconfronteerd met mensen die op allerlei manieren met zichzelf en hun leven in de knoop zitten. Velen heb ik intussen aanwijzingen kunnen geven die tot een nieuw leven leiden. Ik wil daarmee doorgaan en me eigenlijk nog meer dan voordien verder concentreren op deze hulp.
Als je jezelf in bovenstaande verhalen herkent, geef ik je daarom graag in overweging om contact met mij op te nemen om na te gaan of wij iets voor je kunnen betekenen. Het gaat dan niet meer over alleen maar meditatie, maar gewoon over jou, en over je herstel van levensgeluk. 

Om wie gaat het?
Het gaat om mensen die het gevoel hebben voortdurend tegen een muur van onbegrip te lopen, niet gehoord  worden en al heel lang zoeken naar een oplossing voor hun (geestelijke) problemen.Mensen, die ongelukkig zijn en niet goed kunnen aangeven waarom of die al langere tijd depressief zijn zonder duidelijk aanwijsbare redenen.
Mensen, die op zoek zijn naar de zin van hun bestaan en misschien zo hier en daar wat hebben gesnuffeld, maar geen echte antwoorden hebben gevonden.Om mensen die bijzondere ervaringen hebben en daarmee niet goed uit de voeten kunnen en mee  voor dag durven te komen. Mensen die lijden aan chronische ziekten, en al van alles geprobeerd hebben.
Of gewoon om mensen die een luisterend oor nodig hebben, waardoor meer inzichten over jezelf kunnen ontstaan.      

Lees meer ...

Kunnen we je helpen?
Symptoom bestrijding past niet bij ons, we doen niet aan pilletjes, maar zeker ook niet aan ‘handige’ aanpassing van je leven om daarmee het lot waarmee je worstelt direct te verlichten en je beter in je vel te voelen, prettiger of veiliger.
Het gaat er om de confrontatie aan te gaan, om de toestand - en jezelf daarin - onder ogen te zien, zodat naar een werkelijke oplossing van je probleem gezocht kan worden. Ons standpunt is dat zo’n oplossing nooit gevonden kan worden door te zoeken in je omgeving, je relaties, je werk, of wat dan ook van dien aard. De werkelijke oplossing dient altijd gezocht en gevonden te worden in jezelf, je   innerlijk. Vandaar die confrontatie, die – naar eigen ervaring – niet gemakkelijk is, en waarbij je steun en hulp nodig zult hebben.

En dat is precies wat wij kunnen doen voor je: de echte weg wijzen naar je innerlijk, jezelf leren kennen zoals je werkelijk bent en niet zoals je denkt dat je bent, of wat je omgeving daarvan vindt.
Leren begrijpen dat je meer bent dan je onzekerheden, je angsten, je wanhoop…

De weg naar je innerlijk.
De ware weg wijzen naar je innerlijk betekent ook dat je die weg moet gaan, anders heeft dat wijzen niet veel zin. En die weg leidt onvermijdelijk naar de belangrijke vragen van het leven:
Wie ben ik, waar ben ik, waar ga ik heen en waarom besta ik..?
Het gaat dus allereerst om de antwoorden op je vragen over de zin van je bestaan.
In die antwoorden ligt je bestemming en je toekomst; Door die antwoorden kunnen  schijnzekerheden omgevormd worden en kunnen je pogingen tot beheersing van je problemen veranderd worden in een overgave, waardoor werkelijke genezing kan plaatsvinden en wanhoop in vreugde en onrust in vrede met jezelf omgezet wordt.     

Lees nog meer ...

Jonge mensen, maar ook de ouder wordende mens….
De mens daartussenin is druk met van alles en heeft geen tijd voor zijn/haar zielenroerselen. Maar de jonge mens wel en die heeft bovendien te maken met het onbekende leven, dat in het verschiet ligt met z’n onzekerheid. En de oudere mens ziet de tijd wegglippen en wordt daarmee steeds meer geconfronteerd met een einde… of niet..?
Onrust, onzekerheid, angsten, onduidelijke gevoelens van onbehagen, wanhoop: de depressie ligt in het verschiet. 

Behandelingen.
Behandelingen zullen over het algemeen bestaan uit gesprekken in combinatie met opdrachten en oefeningen. Desgewenst kunnen de bijeenkomsten aan huis worden afgesproken.
De behandeltijd is afhankelijk van de ernst  van het probleem, de inzet van u als cliënt, en de tijd die daarvoor gewoon nodig is. Sessies kunnen volgens van tevoren vastgelegde cycli worden afgesproken, evenals de duur der afzonderlijke sessies.De behandeling kan in gang worden gezet na een oriënterend eerste gesprek.

Tarieven.
Ons eerste gesprek is altijd gratis. We ontmoeten elkaar en tasten elkaar af. Ben ik de juiste hulpverlener-mens voor jou? Kan ik echt wat betekenen voor je?
Als dat zo is dan kunnen we verder gaan. We spreken een prijs af en een traject  om te voorkomen dat we in eindeloos gebabbel verzanden.

Voor informatie en afspraken:
Ga naar contact of mail direct naar delevensboom@ziggo.nl

 

 

 

 

Home
Cursussen
Meditatie
(Persoonlijke begeleiding
& Coaching )
Gezondheid
Wat kan ik meer bieden
Contact

  panorama3